Avrupa Dil Portfolyosu

American Exam, yabancı dil eğitimlerini "Avrupa Dil Portfolyosu" kapsamında verir.

Okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri ile yaşadıkları kültürel deneyimleri kayıt edip ifade edebilecekleri bir dökümandır.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen Özerkliği" ve "Kendini Değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim kavramlarıdır.

Avrupa Dil Portfolyosu'nun Bölümleri

Dil Pasaportu

Konuştuğunuz diller ve düzeyleri ile ilgili bazı kişisel bilgiler ve Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü'nce geliştirilmiş dil düzeyi göstergeleri bulunur.

Yabancı Dil Özgeçmişi

Kendini farketme (öğrenmeyi öğrenme), kültürlerarası deneyimler ve "yapabilirim" ifadeleri (kendini değerlendirme) yer alır.

Dosya

Sertifika, diploma, proje örnekleri ve makaleler gibi belgeler bulunur.